تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
نظر خواهی از اعضای محترم کانون در خصوص مکان کانون موسسات اعزام دانشجو
با توجه به نزدیک بودن تاریخ اتمام قرارداد اجاره دفتر کانون و در راستای فراهم کردن شرایط مناسب تر برای اعضای محترم به منظور ارتباط بیشتر با کانون، هیئت مدیره کانون در جلسه آخر، تصمیم به نظر خواهی از اعضای محترم کانون در خصوص محدوده دفتر کانون گرفته است. در این خصوص سه محدوده پیشنهاد شد که از اعضای محترم خواهشمند است با شرکت در نظر خواهی که در سمت چپ سایت قرار گرفته است نظر خود را اعلام نمایند تا پس از جمع بندی نهایی نظرات و ملاحظات مالی ، اقدام به عقد قرارداد گردد:

1- مکان فعلی کانون (خیابان مقدس اردبیلی)
2- شهرک غرب و در محدوده ساختمان مرکزی وزارت علوم
3- خیابان فرصت شیرازی و در محدوده سازمان دانشجویان وزارت علوم

با تشکر فراوان
نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
,خواهی,اعضای,محترم,کانون,خصوص,مکان,کانون,موسسات,اعزام,دانشجو,