تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
همکار ارجمند سرکار خانم مهرناز سلیمانلو

همکار ارجمند سرکار خانم مهرناز سلیمانلو

مدیر محترم مؤسسه رهجویان دانش آریا و عضو هیئت حل اختلاف کانون

به این وسیله مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای سرکار عالی و خانواده محترم از خداوند بزرگ صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیئت مدیره کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران

نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
همکار,ارجمند,سرکار,خانم,مهرناز,سلیمانلو,