تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
انتصاب آقای دکتر خان محمدی به عنوان دبیرکل کانون مؤسسات

انتصاب آقای دکتر خان محمدی به عنوان دبیرکل کانون مؤسسات

به تصویب هیئت مدیره کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران در نشست روز 29 آذر 1391 آقای دکتر علیمحمد خان محمدی به عنوان دبیرکل کانون موسسات اعزام دانشجو ایران منصوب گردید. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. همکاران محترم و مدیران مؤسسات اعزام دانشجو میتوانند با نشانی ایمیل زیر نقطه نظرات خود را با دبیرکل کانون در میان بگذارند:

director@ssri.ir
نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
انتصاب,آقای,دکتر,خان,محمدی,عنوان,دبیرکل,کانون,مؤسسات,