تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
در باره کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
1322515731.jpg (960×96)

کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران یک تشکل رسمی است که کلیه مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو که از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجوز اعزام دانشجو به خارج از کشور را دارند عضو آن میباشند.

کانون وظیفه تعامل با کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام از یکسو و شرکتها و مؤسسات اعزام دانشجو از سوی دیگر را به عهده دارد. وظایف و مسئولیتهای آن در اساسنامه مصوب آمده است و اجمالاً به مواردی نظیر ارزیابی مؤسسات، برگزاری دوره های آموزشی برای مشاورین تحصیلات در خارج، اتخاذ تصمیم و ارائه نظرات مشورتی به کارگروه در مورد حوزه های فعالیت شرکتها، برگزاری نمایشگاهها و نظایر آن میتوان اشاره کرد.

این تشکل دارای اساسنامه مصوب مجمع عمومی و دارای ارکانی به شرح زیر میباشد:

1) مجمع عمومی متشکل از کلیه مؤسسات مجاز اعزام دانشجو

2) هیأت مدیره متشکل از پنج نفر عضو اصلی، دو نفر عضو علی البدل، دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل که همگی با رأس مستقیم اعضا در جلسه مجمع عمومی به مدت 2 سال انتخاب میشوند

3) دبیر کانون: با رأی اعضای هیأت مدیره از بین اعضاء یا افراد شایسته، مدیر و مدبر از خارج از هیأت مدیره حداکثر به مدت 2 سال منصوب میگردد.

اعضای هیأت مدیره کانون از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی حداکثر به مدت 2 سال انتخاب مینمایند. رئیس کانون عالیترین مقام آن و دبیر کانون بالاترین پست اجرائی است که معادل مدیرعامل در شرکتها و مؤسسات میباشد و مسئول اجرای مصوبات هیأت مدیره میباشد.

نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
,باره,کانون,مؤسسات,اعزام,دانشجوی,ایران,