تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
استعفای آقای غلامرضا امیرشقاقی از دبیری کانون مؤسسات

استعفای آقای غلامرضا امیرشقاقی از دبیری کانون مؤسسات

به دنبال استعفای آقای امیرشقاقی از سمت دبیری کانون مؤسسات اعزام دانشجو، هیئت مدیره کانون در تاریخ 29 آذر 1391 با استعفای ایشان موافقت نمود. از مدیران محترم مؤسسات خواسته میشود تا تعیین دبیر جدید برای امور جاری خود با آقای دکتر مرتضی هنری (رئیس هیئت مدیره کانون) به نشانی ایمیل زیر تماس حاصل نمایند:

chair@ssri.ir

نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
استعفای,آقای,غلامرضا,امیرشقاقی,دبیری,کانون,مؤسسات,