تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
هماهنگی برای اجاره سالن همایش برای مؤسسات اعزام دانشجو

هماهنگی برای اجاره سالن همایش برای مؤسسات اعزام دانشجو

آقای غلامرضا امیرشقاقی, دبیرکل کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران, در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: زمانیکه موسسات میخواستند سمینار و یا همایشی را یرپا کنند بدنبال اجاره سالن هتلها و دیگر مراکز که دارای سالن همایش هستند روی می آوردند  و در اکثر موارد با مشکلات خالی نبودن سالنها و یا تحت تعمیر بودنشان رویرو می شدند و حتی اگر سالنی در دسترس بود با مبالغ بسیار زیاد آن مواجه می گشتند که خیلی وقتها خارج از توان پرداخت موسسه بود  و موسسه ضمن قبول مشکلات و هزینه های پیش بینی نشده مبالغ هنگفتی را متحمل می شد. برای حل این مشکل, با مسئولین محترم دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر مذاکره و توافق گردید  تا با معرفی کانون, موسسات اعزام دانشجو با تخفیف ویژه بتوانند از سالن همایش دانشکده استفاده نمایند که بمراتب ارزانتر  و مناسب تر از سالنهای هتل ها و دیگر مراکز میباشد و با توجه به اینکه محل  یک محیط دانشگاهی می باشد مناسب  شان و منزلت موسسات مجاز اعزام دانشجو خواهد بود. چون مسئولین محترم  دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه خواجه نصیر اجازه استفاده از سالن رامنوط به ارائه مجوز کتبی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می دانند بدینوسیله از برگزاری همایش توسط شرکتهای غیرقانونی که به کار اعزام اشتغال دارند جلوگیری خواهد شد.

نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
هماهنگی,ب,اجاره,سالن,همایش,ب,مؤسسات,اعزام,دانشجو,