تبلیغات
کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران
   Iranian Association of Student Recruitment Institutes (ISSRI),          E-Mail: info@ssri.ir      Address: No 14 Flat 4 Moghaddase Ardebili St, Valiye Asr Ave, Tehran, Iran      Phone: +98 (21) 22755478      Website www.ssri.ir  
   
به ستاد مجازی مؤسسات اعزام دانشجو خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
پیام تسلیت

پیام تسلیت

جناب آقای علیرضا کلاهان

مدیر محترم مؤسسه توسعه علوم و اعزام مدبر

درگذشت ابوی محترم را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، خود را در اندوه شما شریک میدانیم. استقامت و صبر و شکیبایی شما را در این مصیبت از خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت مدیره کانون مؤسسات اعزام دانشجوی ایران

نظر سنجی
+ آیا موافق برگزاری منظم نمایشگاه های خدمات اعزام دانشجو و شرکت موسسات به صورت منظم و فصلی در مراکز استانها می باشید؟
-
-
 
  
پیوندهای مرتبط
 وزارت علوم
 وزارت بهداشت
 مؤسسات مجاز
 اداره کل بورس و اعزام
پیام,تسلیت,